KUULUTUKSET

angle-left Tonttijaon muutosehdotus nro 167 2110016 Joensuun kaupungin Raatekankaan kortteliin 2110

Tonttijaon muutosehdotus nro 167 2110016 Joensuun kaupungin Raatekankaan kortteliin 2110

Tonttijaon muutosehdotus nro 167 2110016 Joensuun kaupungin Raatekankaan kortteliin 2110 asetetaan julkisesti nähtäville ajalla 10.- 24.6.2021 Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 39 §:n mukaisessa tarkoituksessa.
Tonttijakoalueen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen omistajilla ja haltijoilla on oikeus tehdä muistutus tonttijakoehdotuksesta.

Muistutus on toimitettava ennen nähtävillä oloajan päättymistä kaupungingeodeetille osoitteella Joensuun kaupunki / kaupunkirakennepalvelut, Muuntamontie 5, 80100 Joensuu tai sähköpostitse osoitteella kiinteistonmuodostus@joensuu.fi

Lisätietoja: toimitusinsinööri Marko Kuutti, puh. 050 566 4202 tai kiinteistösihteeri Leena Tikkanen, puh. 050 353 3388.


Tonttijakoehdotus

Joensuun kaupunki
Kaupunkirakennepalvelut

 

SomeShare