Sisältöjulkaisija

angle-left Talouden sopeutusryhmä käsitteli kokonaisuuksia

Talouden sopeutusryhmä käsitteli kokonaisuuksia

Joensuun kaupungin talouden sopeutuksen ohjausryhmä kokoontui maanantaina 11. joulukuuta. Ryhmä käsitteli kokonaisuuksia, joista talouden sopeuttamisen keinoja selvitetään. Kaupungin tavoite on tasapainottaa taloutta yli 20 miljoonalla eurolla. Ohjausryhmän työtä avustavat FCG Oy:n Eero Laesterä ja Heli Silomäki.

Esitys tasapainottamisen keinoista on määrä valmistua maaliskuun loppuun mennessä. Kaupunginvaltuusto päättää tasapainottamisesta toukokuussa.

Ohjausryhmä kokoontuu seuraavan kerran 15. tammikuuta. Kokouksessa käsitellään kouluverkkoa.

Säästöt syntyvät neljästä teemasta

Talouden tasapainottamisen keinoja etsitään neljästä teemasta. Ensimmäinen teema palveluverkko, tilat ja tilatehokkuus pitää sisällään muun muassa koulut, päiväkodit, liikunnan ja kulttuurin tilat, leikkipaikat ja muut kaupungin omistamat kiinteistöt. Toinen teema on palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat. Sen alla arvioidaan vaihtoehtoisia tapoja järjestää muun muassa hallintoon, ylläpitoon ja asiantuntijatehtäviin liittyviä tukipalveluita. Arvioinnissa selvitetään, onko palveluita tehokkainta järjestää organisaation sisällä, vai ostetaanko palveluja ja missä laajuudessa muilta toimijoilta.

Kolmas teema tulojen kerryttäminen ja avustaminen pitää sisällään kaupungin keräämät taksat ja maksut eri palveluista sekä kaupungin myöntämien avustusten tason. Neljäs teema omaisuuden hallinta ja omistajaohjaus kattaa toimenpiteet, jotka kohdistuvat kaupungin omaisuuteen, kuten rakennukset ja metsät, sekä kaupungin omistamiin ja osaomistamiin yhtiöihin.

- Tulevissa ohjausryhmän kokouksissa syvennytään yhteen teemaan kerrallaan. FCG tekee meidän viranhaltijoidemme avustuksella laskentaa ja tieto eri osa-alueiden kustannusrakenteesta syvenee. Näin selvitetään yksityiskohtaisesti, mistä talouden tasapainotusta on mahdollista tehdä. FCG:n avulla saamme myös vertailuaineistoa muihin kuntiin, toteaa ohjausryhmän puheenjohtaja Jere Nuutinen.

Rakennemuutokseen vastattava nyt

Joensuussa talouden tasapainottamiseen vaikuttaa muun muassa maantieteellisesti laaja kaupunki, väestön ikärakenne ja muuttoliike.

- Kaupungin rakennemuutos on ollut nähtävissä jo pitkän aikaa. Syntyvyys laskee ja huoltosuhde heikkenee, mutta toisaalta muuton ja uutena ilmiönä varsinkin maahanmuuton myötä Joensuu pysyy jatkuvasti kasvavana kaupunkina. Uudet joensuulaiset asettuvat eri alueille kuin ennen ja palvelut on sopeutettava tähän. Näin pidämme Joensuun ja samalla koko maakunnan jatkossakin kasvussa mukana, Nuutinen päättää.

Joensuun kaupungin tarve tasapainottaa johtuu pääosin hyvinvointialueuudistuksen vaikutuksista. Talousarvion laadinnan aikaisen arvion mukaan verotulojen ja valtionosuuksien taso alenee ensi vuonna pysyvästi noin 26 miljoonaa euroa vuoteen 2023 nähden. Vuoden 2024 talousarvio on noin 16,3 miljoonaa euroa alijäämäinen. Samanaikaisesti menot kasvavat muun muassa palkankorotusten ja kustannusten nousun myötä.

Talouden sopeutuksen ohjausryhmään kuuluvat puheenjohtaja Jere Nuutinen, Seppo Eskelinen, Heli Hjälm, Sari Koskinen ja Jussi Wihonen. Ryhmän kokouksissa ovat läsnä talousjohtaja Satu Huikuri, kansliapäällikkö Jenni Jokela ja kaupunginjohtaja Jere Penttilä sekä kaupungin viranhaltijoita tarpeen mukaan. Ryhmän sihteerinä toimii hallintojohtaja Riitta Himanka.