Sisältöjulkaisija

vireilletulovaihe
Suvantokatu 21
1
2
3
PKO on hakenut asemakaavan muutosta korttelin 43 tonteille 9 ja 10 vähittäiskauppaa ja asuinkerrostaloja varten. Samassa yhteydessä tarkastellaan koko korttelin täydennysrakentamisen mahdollisuuksia. Hakija on pyytänyt hankkeen lykkäämistä toistaiseksi.

Asemakaavan muutoksella ratkaistaan mm. tonttien enimmäisrakennusoikeus, rakennusten sijoittelu ja rakennusten kerrosluku. Lisäksi tarkastellaan tonttien piha-, pysäköinti- ja liikenneratkaisut sekä eri toimintojen sijoittelu.

Yhdyshenkilö

Simo Vaskonen
maankäytön suunnittelija
050 3156 623
simo.vaskonen@joensuu.fi

YHTEYSTIEDOT

Mahdolliset kaavaa koskevat mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa osoitteeseen:

kaavoitus@joensuu.fi

tai

Kaupunkirakennepalvelut
Kaavoitus
Muuntamontie 5
80100 Joensuu

Sivu arviointi ja palaute