Sisältöjulkaisija

ehdotusvaihe
Suvantokatu 21 ja ympäristö
1
2
3
PKO on hakenut asemakaavan muutosta korttelin 43 tonteille 9 ja 10 vähittäiskauppaa ja asuinkerrostaloja varten. Lisäksi Suomen Seniorikodit Ry:n tavoitteena on kehittää omistamaansa tonttia 11.
Asemakaavan muutoksella ratkaistaan mm. tonttien enimmäisrakennusoikeus, rakennusten sijoittelu ja rakennusten kerrosluku. Lisäksi tarkastellaan tonttien piha-, pysäköinti- ja liikenneratkaisut sekä eri toimintojen sijoittelu.
 

 

Yhdyshenkilö

Vesa Huohvanainen
vs. maankäytön suunnittelija
050 435 3541
vesa.huohvanainen@joensuu.fi

Ehdotusvaiheen asiakirjat

Nähtävillä: 27.1.-28.2.2022

Aloitusvaiheen asiakirjat

Nähtävillä: 5.3. - 30.3.2020

YHTEYSTIEDOT

Mahdolliset kaavaa koskevat mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa osoitteeseen:

kirjaamo@joensuu.fi

tai

Kaupunkirakennepalvelut
Kaavoitus
Muuntamontie 5
80100 Joensuu

Sivu arviointi ja palaute