Sisältöjulkaisija

lainvoimainen
Suvantokatu 21 ja ympäristö
1
2
3
PKO on hakenut asemakaavan muutosta korttelin 43 tonteille 9 ja 10 vähittäiskauppaa ja asuinkerrostaloja varten. Lisäksi Suomen Seniorikodit Ry:n tavoitteena on kehittää omistamaansa tonttia 11.
Asemakaavan muutoksella ratkaistaan mm. tonttien enimmäisrakennusoikeus, rakennusten sijoittelu ja rakennusten kerrosluku. Lisäksi tarkastellaan tonttien piha-, pysäköinti- ja liikenneratkaisut sekä eri toimintojen sijoittelu.

 

Kaupunkirakennelautakunta asetti kaavaehdotuksen nähtäville, päätös 21.12.2021 § 178

Kaaavaehdotukseen on tehty nähtävilläolon 27.1.-28.2.2022 jälkeen muutoksia. Kaupunkirakennelautakunta asetti muutetun kaavaehdotuksen nähtäville, päätös 26.4.2022 § 63

 

Hyväksymisvaihe meneillään

  • Kaupunginhallitus 13.6.2022 § 245, päätös
  • Kaupunginvaltuusto 29.8.2022 § 89, päätös
  • Kaava on saanut lainvoiman 11.10.2022

Yhdyshenkilö

Vesa Huohvanainen
vs. maankäytön suunnittelija
050 435 3541
vesa.huohvanainen@joensuu.fi

YHTEYSTIEDOT

Mahdolliset kaavaa koskevat mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa osoitteeseen:

kirjaamo@joensuu.fi

tai

Kaupunkirakennepalvelut
Kaavoitus
Muuntamontie 5
80100 Joensuu

Sivu arviointi ja palaute