KUULUTUKSET

angle-left Suunnittelutarveratkaisut ja poikkeaminen 5.6.2019

Suunnittelutarveratkaisut ja poikkeaminen 5.6.2019

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi Joensuun kaupungin verkkosivuilla
4.6.2019.

Julkipantu Joensuun kaupungin verkkosivuille ja kaupunkirakennepalvelujen
ilmoitustaululle 5.6.2019 ja pidetään julkipantuna 5.7.2019 saakka (30 pv).

Julkipano

Joensuun kaupunki
Kaupunkirakennelautakunta

SomeShare