Sisältöjulkaisija

Siltakatu 18
Vireilletulovaihe
Luonnosvaihe
Ehdotusvaihe
Lainvoimainen
Keskeytetty
1
2
3
Asemakaavaan haetaan käyttötarkoituksen muutosta nykyisten toimistotilojen muuttamiseksi asunnoiksi. Hakija tavoittelee liike- ja toimistorakennusten korttelialueen (merkintä K) muuttamista asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL). Asunnoiksi muuttuisivat 3. ja 4. krs tilat. Asuinrakentamiselle sallittaisiin 60 % kiinteistön rakennusoikeudesta. Aloitteen kaavamuutoksesta on tehnyt KOy Joensuun Kauppakulma.

Kaupunkirakennelautakunta keskeytti kaavahankkeen laadinnan 15.8.2023 § 102, päätös

Yhdyshenkilö
Minna Tolvanen
maankäytön suunnittelija
050 315 6521
minna.tolvanen@joensuu.fi
Aloitusvaiheen asiakirjat
Nähtävillä: 24.11-19.12.2022

YHTEYSTIEDOT

Mahdolliset kaavaa koskevat mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa osoitteeseen:

kirjaamo@joensuu.fi

tai

Kaupunkirakennepalvelut
Kaavoitus
Muuntamontie 5
80100 Joensuu

Sivu arviointi ja palaute