Sisältöjulkaisija

Siilaisen eritasoliittymä
Vireilletulovaihe
Luonnosvaihe
Ehdotusvaihe
Lainvoimainen
1
2
3
Siilaisen eritasoliittymän liikennejärjestelyjen parantaminen edellyttää asemakaavan muuttamista. Samalla ratkaistaan, voidaanko Pilkontien liikerakennusten korttelialuetta laajentaa länteen.

Kaupunkirakennelautakunta asetti kaavaehdotuksen nähtäville, päätös 31.1.2023 § 15

 

Hyväksymisvaihe meneillään

  • Kaupunginhallitus 27.3.2023 § 111, päätös
  • Kaupunginvaltuusto 24.4.2023 § 35, päätös

 

Yhdyshenkilö
Päivi Mujunen
maankäytön suunnittelija
050 448 1365
paivi.mujunen@joensuu.fi
Ehdotusvaiheen asiakirjat
Nähtävillä: 9.2.-13.3.2023
Luonnosvaiheen asiakirjat
Nähtävillä: 5.5.-30.5.2022
Aloitusvaiheen asiakirjat
Nähtävillä: 27.1.-21.2.2022

YHTEYSTIEDOT

Mahdolliset kaavaa koskevat mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa osoitteeseen:

kirjaamo@joensuu.fi

tai

Kaupunkirakennepalvelut
Kaavoitus
Muuntamontie 5
80100 Joensuu

Sivu arviointi ja palaute