Sisältöjulkaisija

Siihtalantie 20
Vireilletulovaihe
Luonnosvaihe
Ehdotusvaihe
Lainvoimainen
Vaikuta nyt! Kaava nähtävänä 18.11.-20.12.2021
1
2
3
Suunnittelualue sijaitsee Siihtalan kaupunginosassa osoitteessa Siihtalantie 20. Tavoitteena on laskea korttelialueen rakennusoikeutta.

Samalla alueen käyttötarkoitus muutetaan rivitalojen korttelialueesta asuinkerros- ja rivitalojen korttelialueeksi aikaisemmin tehdyn poikkeamispäätöksen mukaisesti. Kerrosluku säilyy kahtena. Kaavamuutos on käynnistynyt asunto-osakeyhtiö Pielisenrannan hakemuksesta.

Yhdyshenkilö
Ehdotusvaiheen asiakirjat
Nähtävillä: 18.11.-20.12.2021
Aloitusvaiheen asiakirjat
Nähtävillä: 26.11.-21.12.2020

YHTEYSTIEDOT

Mahdolliset kaavaa koskevat mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa osoitteeseen:

kirjaamo@joensuu.fi

tai

Kaupunkirakennepalvelut
Kaavoitus
Muuntamontie 5
80100 Joensuu

Sivu arviointi ja palaute