Sisältöjulkaisija

lainvoimainen
Siihtalanpolku
1
2
3
Kaavamuutoksella mahdollistetaan hakijan omistaman määräalan laajentaminen ja pienkerros- ja rivitalojen rakentaminen entiselle VR:n asuntoalueelle. Hakemuksen mukainen rakentaminen edellyttää Siihtalanpolun rakentamista ajoneuvoliikenteelle soveltuvaksi kaduksi.

Hyväksymisvaihe meneillään

  • Kaupunkirakennelautakunta 19.1.2021 § 6, päätös
  • Kaupunginhallitus 22.03.2021 §132, päätös
  • Kaupunginvaltuusto 26.4.2021 § 39, päätös
  • Kaava on saanut lainvoiman 8.6.2021

Yhdyshenkilö

Natalia Musikka
kaavoitusarkkitehti
050 471 5701
natalia.musikka@joensuu.fi

YHTEYSTIEDOT

Mahdolliset kaavaa koskevat mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa osoitteeseen:

kirjaamo@joensuu.fi

tai

Kaupunkirakennepalvelut
Kaavoitus
Muuntamontie 5
80100 Joensuu

Sivu arviointi ja palaute