Sisältöjulkaisija

lainvoimainen
Sepänkatu 40
1
2
3
Joensuun Hoiva- ja palveluyhdistys ry on hakenut asemakaavan muutosta pohjoisruutukaavalla Sepänkatu 40:ssä sijaitseville kahdelle tontille. Hakijan tavoitteena on mahdollistaa 6-kerroksisen, enintään 2600 k-m2:n laajuisen palvelu- ja asuinrakennuksen rakentaminen. Rakennus sijoittuisi tontin pohjoisrajaan kiinni.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on, että Sepänkatu 40 tontille voidaan rakentaa kuusikerroksinen palvelu- ja asuinrakennus. Samalla on tarkoitus yhdistää tontit osoitteissa Sepänkatu 40a ja 40b. Sepänkadun varren vanhat palvelurakennukset on tarkoitus purkaa.

Hyväksymisvaihe meneillään

Kaavaehdotukseen on tehty nähtävillä olon jälkeen muutos. Muutos ei ole vaikutukseltaan olennainen, joten muutettua kaavaehdotusta ei ole tarve asettaa uudelleen nähtäville. Muutettu kaavaehdotus on päätöksen liitteenä.

 

  • Kaupunkirakennelautakunta 21.04.2020 § 72, päätös
  • Kaupunginhallitus 17.8.2020 § 264, päätös
  • Kaupunginvaltuusto 31.8.2020 § 69, päätös
  • Kaava on saanut lainvoiman 13.10.2020
Yhdyshenkilö
Simo Vaskonen
kaavoitusarkkitehti
050 315 6623
simo.vaskonen@joensuu.fi

YHTEYSTIEDOT

Mahdolliset kaavaa koskevat mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa osoitteeseen:

kaavoitus@joensuu.fi

tai

Kaupunkirakennepalvelut
Kaavoitus
Muuntamontie 5
80100 Joensuu

Sivu arviointi ja palaute