Sisältöjulkaisija

luonnosvaihe
Repokallio
1
2
3
Repokallion seudullisesti merkittävälle viheralueelle laaditaan alueen ensimmäinen asemakaava. Suunnittelualueelle aiemmin esitetystä täydennysrakentamisesta luovutaan.

Asemakaavan laatiminen on käynnistynyt kaupungin aloitteesta. Joensuun asemakaava-alueiden laajetessa etelään ja itään mm. läheisten Karhunmäen ja Papinkankaan suuntaan, myös Repokallion laaja alue kaavoittamaton alue kaavoitetaan ja liitetään Hukanhaudan kaupunginosaan.

Kysely kaupunkilaisille Repokallion kehittämisestä

Repokallion käyttäjiltä kysyttiin alueen liikunta- ja virkistyskäytöstä ja kartoitettiin toiveita alueen kehittämistä varten.
Kyselyn aiheita olivat muun muassa alueen nykyinen käyttö sekä alueelle saapuminen, eli mistä ja miten alueelle pääasiassa saavutaan. Lisäksi vastaajia pyydettiin miettimään Repokallion kehittämistä. Kysely sisälsi myös karttatehtävän, jossa uusia reittejä tai muita kohteita voi halutessaan osoittaa kartalle.

Yhdyshenkilö

Sanna Seppänen
Maankäytön suunnittelija
040 435 3541
sanna.seppanen@joensuu.fi

YHTEYSTIEDOT

Mahdolliset kaavaa koskevat mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa osoitteeseen:

kaavoitus@joensuu.fi

tai

Kaupunkirakennepalvelut
Kaavoitus
Muuntamontie 5
80100 Joensuu

Sivu arviointi ja palaute