Sisältöjulkaisija

angle-left Reijolan lähiliikunta-alueen suunnitelmaluonnoksesta järjestetään esittely- ja keskustelutilaisuus

Reijolan lähiliikunta-alueen suunnitelmaluonnoksesta järjestetään esittely- ja keskustelutilaisuus

Reijolan lähiliikuntaolosuhteista on tehty kaupunkirakennepalveluissa suunnitelmaluonnos. Luonnos laitetaan helmikuussa 2023 nähtäville ja hyväksytään yleisen alueen suunnitelmana.

Alueen asukkaille järjestetään suunnitelmaluonnoksen esittely- ja keskustelutilaisuus torstaina 19.1.2023 klo 18.00 alkaen. Tilaisuus pidetään Reijolan yhteisötalolla osoitteessa Urheilupuistontie 2. Paikalla on kaupungin edustajia kaupunkirakennepalveluista ja liikuntapalveluista.

Alueen lähiliikuntasuunnitelmaluonnos sisältää uuden valaistun ulkoilureitin/latupohjan sekä ulkokuntosalin. Ulkoilureitti sijaitsee uuden koulun tontin eteläpuolella olevalla Hernesuon alueella. Ulkokuntosalia on suunniteltu nykyisen koirapuiston viereen. Samaan yhteyteen on luonnosteltu myös pysäköintialue ja viemäröity matonpesupaikka.

Reitin ja rakenteiden sijoittelussa on huomioitu uuden koulun tontti, joka sijaitsee Urheilupuistontien ja Kenttämestarintien kulmauksessa. Koulun tontin eteläpuolella on tilavaraus liikuntaolosuhteille, kuten urheilukentälle. Tulevan koulunpihan ja urheilualueen suunnittelu käynnistyy kouluratkaisujen selvittyä.

Suunnitelmassa luonnosteltavat lähiliikuntaolosuhteet rakennetaan vaiheittain investointiohjelman rahavarausten puitteissa. Vuonna 2023 on tarkoitus rakentaa ulkoilureitti/latupohja, matonpesupaikka sekä pysäkointialue. Rakentamisessa hyödynnetään lähialueen katusaneerauksen puhtaita ylijäämämaita.

Joensuun kaupungin liikuntapalvelut toteutti syksyllä 2021 liikuntapaikkakyselyn, jolla selvitettiin liikuntapaikkojen käyttöä, liikuntapaikkoihin liittyviä kunnostus- ja uudisrakennustoiveita, sekä liikuntapalveluista viestimistä. Kyselyn tulosten mukaan Reijolan alueelle toivotaan muun muassa ulkokuntosalia sekä yhtenäistä reittiä, missä voisi talvella hiihtää. Ulkoliikuntamahdollisuuksien kehittämistoiveet paikantuivat Hernesuon ja Mulonmäen alueelle.

Myös Mulonmäen aluetta koskevan lähiliikuntaolosuhteiden kehittämissuunnitelman laatiminen on aloitettu. Kyseisen alueen kehittämisessä keskeistä on mäen turvallisuuden parantaminen. Turvallisuutta on tarkoitus parantaa muun muassa läjittämällä mäen alaosaa loivemmaksi, muuttamalla rappujen sijaintia, sekä aitaamalla mäen jyrkin osuus pois ulkoilijoiden käytöstä. Maapohjan muokkaamisen mahdollisuuksia rajoittaa se, että alueella on sijainnut kaatopaikka. Mulonmäkeä koskevat suunnitelmat ja niiden toteutus etenevät vaiheittain talousarvion mahdollistamissa puitteissa, ja lähialueiden rakentamisesta syntyviä ylijäämämaita hyödyntäen.

 

Suunnitelmiin voi tutustua osoitteessa: https://www.joensuu.fi/katusuunnitelmat

Suunnitelmia voi kommentoida osoitteessa: https://link.webropol.com/s/reijola

Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet


Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet: liity postituslistalle.