Sisältöjulkaisija

angle-left Rantakylä–Utra-osayleiskaavaehdotus nähtäville

Rantakylä–Utra-osayleiskaavaehdotus nähtäville

 

Rantakylä–Utra-osayleiskaava on edennyt ehdotusvaiheeseen. Ehdotus asetetaan nähtäville 22.8.–23.9.2019 väliseksi ajaksi. Kaavaan voi tutustua omatoimisesti osoitteessa www.joensuu.fi/laadinnassa-olevat-kaavat, Muuntamontien palvelupisteellä (Muuntamontie 5) ja kaupungintalolla (Rantakatu 20).

Ehdotuksessa huomioitu saatu palaute

Tässä vaiheessa ei järjestetä yleisötilaisuutta. Kaavaehdotuksessa on huomioitu aiemmissa kaavavaiheissa saatu runsas palaute. Aluevarauksiin sekä liikenteen ja ulkoilun reitteihin on tehty tarkistuksia. Kaavaluonnoksessa esitetty, laajaa vastustusta nostattanut ajoneuvoliikenteen yhteys Ruuhitien ja Koillisväylän väliltä on poistettu kokonaan ehdotuksesta.

Puronsuun uutta asuinkerrostalovaltaista asuntoaluetta on pienennetty ja sitä ympäröiviä puistoalueita levennetty. Utraan osoitettuja uusia pientalovaltaisia asuntoalueita on myös sovitettu tarkemmin vanhaan kaupunkirakenteeseen.

Keskustelua herättänyt rantaraitin linjaus Pataluodon alueella ratkaistaan tässä osayleiskaavassa. Ehdotuksessa rantaraitti on viety Pataluodossa pois rannasta katuverkolle ja rannan läheiset pientaloalueet on ulotettu Pielisjoen rantaan saakka. Luonnoksessa Pataluodonpuistoon osoitettu uimaranta on siirretty Puronsuuhun. Lopullinen valinta rantojen maankäytön osalta tehdään, kun kaupunginvaltuusto päättää kaavan hyväksymisestä.

Kaavan tavoitteena alueen elinvoiman lisääminen

Kaavan tavoitteet eivät ole muuttuneet. Ehdotuksessa on turvattu mahdollisuus tärkeimpien tavoitteiden toteuttamiseen: Rantakylän ja Utran elinvoiman lisääntyminen, asukasmäärän kasvu ja kaupunkikuvallinen uudistuminen.

Kaava säilyttää ja täydentää asukkaille tärkeiden ulkoilualueiden ja -reittien verkoston. Kaavan liikennesuunnitelma edistää joukkoliikennettä, jalankulkua ja polkupyöräilyä muun liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta unohtamatta.

 

Ehdotuksesta voi jättää muistutuksen viimeistään 23.9.2019 kaupunkirakennepalvelujen kaavoitukseen osoitteeseen kaavoitus@joensuu.fi tai Muuntamontie 5, 80100 Joensuu.

Seuraavassa vaiheessa kaupunginvaltuusto päättää ehdotuksen hyväksymisestä.