Sisältöjulkaisija

ehdotusvaihe
Rantakylä-Utra -osayleiskaava
1
2
3
Rantakylä–Utra -osayleiskaavan avulla ohjataan alueella tehtäviä asemakaavamuutoksia ja liikenneratkaisuja. Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Tavoitteina ovat asumisen, palveluiden, työpaikkojen ja liiketoiminnan täydennysrakentaminen, kaupunkikuvan uudistaminen, puukerrostalorakentaminen, jokivarren hyödyntäminen, esteettömyyden, ympäristön turvallisuuden, energiatehokkuuden ja liikenneolosuhteiden parantaminen.

Kaavan taustaksi on tehty laaja selvitys Rantakylä–Utra -alueen energiatehokkuuden parantamiseksi (Älykäs Rantakylä–Utra -hanke). Kaavaluonnos on ollut nähtävillä keväällä 2018. Kaavan on tarkoitus valmistua päätettäväksi vuonna 2019.

Hankkeen keskeisimpiä tavoitteita ovat:

  • Asumisen, palveluiden, työpaikkojen ja liiketoiminnan täydennysrakentamismahdollisuuksien selvittäminen ja täydennysrakentamiseen liittyvien periaatteiden ratkaiseminen, puurakentamisen, esteettömyyden, ympäristön turvallisuuden sekä energiatehokkuuden parantaminen.
  • Alueen kehittämistarpeiden tunnistaminen kaupunkikuvalliseksi uudistamiseksi.
  • Liikenneolosuhteisiin liittyvien muutostarpeiden selvittäminen ja ratkaiseminen jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen parantamiseksi.
  • Jokivarren hyödyntäminen sekä maisemallisesti, että ulkoilureittinä.

Kaupunkirakennelautakunta asetti kaavaehdotuksen nähtäville, päätös 13.8.2019 § 128

Yhdyshenkilö
Simo Vaskonen
kaavoitusarkkitehti
050 3156 623
simo.vaskonen@joensuu.fi

YHTEYSTIEDOT

Mahdolliset kaavaa koskevat mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa osoitteeseen:

kaavoitus@joensuu.fi

tai

Kaupunkirakennepalvelut
Kaavoitus
Muuntamontie 5
80100 Joensuu

Sivu arviointi ja palaute