KUULUTUKSET

angle-left Rakennus- ja ympäristölautakunnan myöntämä rakennuslupa 2021-59

Rakennus- ja ympäristölautakunnan myöntämä rakennuslupa 2021-59

Joensuun kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on kokouksessaan 21.4.2021 § 22 käsitellyt yksityishenkilöiden tekemän oikaisuvaatimuksen koskien tarkastusinsinöörin 25.2.2021 § 51 tekemää päätöstä rakennusluvan myöntämisestä grillikodan rakentamiseen. Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää hylätä yksityishenkilöiden tekemän oikaisuvaatimuksen ja pitää voimassa tarkastusinsinöörin tekemän rakennuslupapäätöksen 25.2.2021 § 51 lupa 2021-59 voimassa.

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä valitusajan 23.4.2021  – 24.5.2021 Joensuun kaupungin rakennusvalvonnassa, Muuntamontie 5, 80100 Joensuu.

Päätöksen antopäivä on 23.4.2021

Valituskirjelmä tulee toimittaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle osoitteella, Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio

Valituksen voi myös tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Tällöinkin valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Valituskirjelmä tulee toimittaa 24.5.2021 mennessä.

Lisätietoja: rakennustarkastaja Jukka Hyttinen, puh. 050 330 6295, jukka.hyttinen@joensuu.fi

Joensuussa 22.4.2021

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

SomeShare