Sisältöjulkaisija

Raatekankaantie 12
Vireilletulovaihe
Luonnosvaihe
Ehdotusvaihe
Lainvoimainen
1
2
3
Kaavamuutoksella tarkastellaan Raatekankaantie 12, Lankkutie 4 ja Parrutie 24 kiinteistöjen muuttamista eri käyttötarkoituksiin.

Raatekankaantie 12 osalta arvioidaan käyttötarkoituksen muuttamista liike- ja toimitilarakennusten korttelialueeksi. Lankkutie 4 ja Parrutie 24 osalta arvioidaan nykyisten urheilutoimintaa palvelevien rakennusten alueen kehittämistä nykyisessä käytössä ja uuden liikuntapainotteisen päiväkodin rakentamisen mahdollistamista. Kaavamuutos on käynnistynyt alueen kiinteistönomistajien aloitteista.

 

Kaupunkirakennelautakunta asetti kaavaehdotuksen nähtäville, päätös 29.03.2022 § 45

 

Hyväksymisvaihe meneillään

  • Kaupunginhallitus 16.5.2022 § 193, päätös
  • Kaupunginvaltuusto 13.6.2022 § 66, päätös
  • Kaava on saanut lainvoiman 26.7.2022

 

Yhdyshenkilö
Juha-Pekka Vartiainen
kaavoituspäällikkö
050 538 0708
juha-pekka.vartiainen@joensuu.fi
Ehdotusvaiheen asiakirjat
Nähtävillä: 7.4.-9.5.2022
Luonnosvaiheen asiakirjat
Nähtävillä: 22.4.-17.5.2021
Aloitusvaiheen asiakirjat
Nähtävillä: 14.1.-8.2.2021

YHTEYSTIEDOT

Mahdolliset kaavaa koskevat mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa osoitteeseen:

kirjaamo@joensuu.fi

tai

Kaupunkirakennepalvelut
Kaavoitus
Muuntamontie 5
80100 Joensuu

Sivu arviointi ja palaute