KUULUTUKSET

angle-left Puronsuun ja Pataluodonpuiston asemakaavan muutos käynnistyy

Puronsuun ja Pataluodonpuiston asemakaavan muutos käynnistyy

Asemakaavamuutoksella tutkitaan Pielisjoen rantojen virkistyskäytön ja rakentamisen mahdollisuuksia Rantakylän keskeisellä kohdalla Ranta-Mutalantien eteläpuolella likimain liikekeskuksen kohdalla. Rannan läheisyydessä olevien omakotitonttien osalta on painetta kaavoittaa tontit omarantaisiksi. Näiden tonttien kohdalla suuri osa maasta on yksityisessä omistuksessa. Muilla ranta-alueilla tutkitaan virkistyskäyttöä ja tärkeitä virkistysreittejä, Puronsuunkadun päätteenä olevalla alueella uutta kerrostalorakentamista ja Kuikankadun varressa pientalorakentamista.

Kaavahanketta esitellään tiistaina 16.2.2021 klo 17.30 alkaen internetissä etäkokouksena. Osallistumisohjeet ilmoitetaan kaavan verkkosivuilla osoitteessa www.joensuu.fi/laadinnassa-olevat-kaavat.

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 11.2.–8.3.2021 seuraavissa paikoissa:

Kysy kaavasta -keskustelusivu on osoitteessa www.joensuu.fi/kysy-kaavoista.

Voit jättää asiasta mielipiteen viimeistään 8.3.2021 osoitteeseen kirjaamo@joensuu.fi tai Kaupunkirakennepalvelut, Muuntamontie 5, 80100 Joensuu.

Lisätietoja antaa maankäytön suunnittelija Päivi Mujunen, puh. 050 448 1365, paivi.mujunen@joensuu.fi.

10.2.2021

SomeShare