Sisältöjulkaisija

angle-left Pohjois-Karjalan hankintatoimen tilastokatsaus 2018 – Pelkkä hinta ei ratkaise julkisia hankintoja

Pohjois-Karjalan hankintatoimen tilastokatsaus 2018 – Pelkkä hinta ei ratkaise julkisia hankintoja

Ympäristö, sosiaalinen näkökulma ja innovatiivisuus otetaan entistä paremmin huomioon alueen julkisissa hankinnoissa. Pohjois-Karjalan hankintatoimen tilastokatsauksen mukaan ympäristökriteerien painoarvo on kasvanut huomattavasti.

Julkisissa hankinnoissa ei pelkkä hinta ratkaise valintaa, vaan tarjouspyynnössä otetaan hankintaa koskevien vähimmäisvaatimusten lisäksi huomioon ympäristö, sosiaaliset vaikutukset ja innovatiivisuus.
Hankinnoille asetettuja strategisia linjauksia on huomioitu Pohjois-Karjalan hankintatoimen kilpailuttamissa sopimuksissa erityisesti ympäristönäkökulmasta. Ympäristökriteerit otettiin huomioon yhdeksässä kilpailutuksessa kymmenestä (91 %). Vuonna 2017 vastaava luku oli noin 72 %.

Sosiaaliset kriteerit otettiin huomioon noin 28 prosentissa kaikista kilpailutuksista ja 45 % kilpailutuksista, joissa Joensuun kaupunki oli mukana. Sosiaalisia kriteerejä ovat muun muassa työllistäminen tai harjoittelumahdollisuuksien tarjoaminen, tasa-arvoiset ja turvalliset työolot, palveluiden tai tavaroiden saavutettavuus ja esteetön käyttö sekä eettinen ja reilu kauppa.

Innovatiiviset kriteerit otettiin huomioon noin 11 % kilpailutuksista ja 16 % kilpailutuksista, joissa Joensuun kaupunki oli mukana. Innovatiivisia tekijöitä hankinnoissa ovat olleet mm. toiminnan uusien toteutustapojen mahdollistaminen, sopimuskauden aikainen kehittäminen laatulupauksien avulla, käänteisen kilpailutuksen hyödyntäminen uusissa sovellutuksissa, kehittämispalkkioiden hyödyntäminen sekä uusien tuotteiden ja palveluiden tuominen markkinoille.

Paikallisten yritysten rooli vahvistunut

Myös pk-yritysnäkökulman huomioimiseen kiinnitetään enemmän huomiota. Pohjois-Karjalan hankintatoimen tilastokatsauksen perusteella paikalliset toimijat löytävät jo melko hyvin avoinna olevat tarjouspyynnöt ja pääsevät myös mukaan sopimuksiin.

Pohjois-Karjalan hankintatoimen käyttämän sähköisen tarjouspalvelun tilastojen mukaan hankintatoimen kilpailutuksiin tutustui vuonna 2018 noin 19,1 tarjoajaa per kilpailutus. Myös Tarjouspalveluun rekisteröityneiden määrä on kasvanut vuosittain. Tällä hetkellä Tarjouspalveluun on rekisteröitynyt yhteensä 2 430 paikallista yritystä. Julkisissa hankinnoissa olisi potentiaalia kaikenkokoisille yrityksille, sillä jatkuvasti laajenevan yhteishankintayksikön tahojen hankintatarpeetkin ovat moninaiset.

Pohjois-Karjalan hankintatoimella on tällä hetkellä voimassa olevia sopimuksia 1 499 kappaletta, joista 822 (54,8 %) on paikallisten toimittajien kanssa. Vertailun vuoksi vastaava luku oli 50,9 % vuonna 2016. Paikallisten toimittajien aktiivisemmalla osallistumisella julkisiin hankintoihin voitaisiin päästä maksimissaan jopa 87 prosenttiin nykyisellä Pohjois-Karjalan alueen yrityskannalla.

Pohjois-Karjalan hankitatoimen tilastokatsaus 2018

Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet


Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet: liity postituslistalle.