KUULUTUKSET

angle-left Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta YIT Suomi Oy

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta YIT Suomi Oy

Va. ympäristönsuojelupäällikkö on tehnyt yksihenkilöisenä viranomaisena 31.8.2023 § 27 päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta: 

YIT Suomi Oy, paalutus, 11.9. – 30.11.2023 

Toiminnan sijainti: Kisapolku 4, 80110 Joensuu, Joensuun kilpajäähalli

Päätöksessä on annettu määräyksiä työn suorittamisesta ja meluhaittojen vähentämisestä. Paalutusta voidaan päätöksen mukaan tehdä maanantaista – perjantaihin klo 07.00 – 19.00 välisenä aikana pois lukien arkipyhät.
 
Päätöspöytäkirja on nähtävillä valitusajan 31.8. – 9.10.2023 Joensuun kaupungin nettisivuilla yleisessä tietoverkossa www.joensuu.fi > viranhaltijapäätökset 

Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta viimeistään 30. päivänä päätöksen tiedoksi antamisesta. Päätös on annettu tiedoksi julkisella kuulutuksella yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tie-doksiantopäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä eli 9.10.2023 mennessä.

Päätöksissä on määrätty, että päätöstä ja siinä olevia määräyksiä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta. Päätöksen mukaan toiminta voidaan aloittaa, vaikka muutoksenhaku on kesken, ellei valitusviran-omainen toisin määrää.

Täydellinen valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Sijaintikartta

Lisätietoja: 
va. ympäristönsuojelupäällikkö Liina Lindberg p. 050 311 6297, liina.lindberg@joensuu.fi 

Joensuussa 31.8.2023 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 

 

SomeShare