KUULUTUKSET

angle-left Päätös meluilmoituksesta Winco Oy Joensuu ratapiha

Päätös meluilmoituksesta Winco Oy Joensuu ratapiha

Ympäristönsuojelupäällikkö on tehnyt yksihenkilöisenä viranomaisena 16.5.2019 § 37 päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta

Toimenpiteiden laatu ja paikka:

Winko Oy, vaihteiden vaihto ja päällysrakenteiden uusiminen 3.6. - 14.6.2019 välisenä aikana.

Toimenpiteiden laatu ja paikka:
Joensuun ratapiha vaihteen vaihtaminen ja asennus ym. työt 3.6.- 14.6.2019. Työmaa sijaitsee Martankadun kohdalla ratapihalla.

Toiminta-ajat:
maanantaista – perjantaihin 3.6. – 14.6. klo 7.00-18.00 sekä
lauantaina 8.6. klo 12.00–24.00
sunnuntaina 9.6. klo 00.00-16.00

Päätöksessä on annettu määräyksiä toiminta-ajoista.
 
Päätöskirja on nähtävillä valitusajan 17.5. – 19.6.2019 Joensuun kaupungin lupa- ja viranomaistoimintojen ympäristönsuojeluyksikössä, osoite Muuntamontie 6, 80100 Joensuu.

Päätöksen julkipano päivä on 16.5.2019 ja antopäivä on 17.5.2019. Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta viimeistään 30. päivänä päätöksen antopäivästä sitä päivää lukuun ottamatta eli 19.6.2019 mennessä.

Päätöksissä on määrätty, että päätöstä ja siinä olevia määräyksiä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta. Päätöksen mukaan toiminta voidaan aloittaa vaikka muutoksenhaku on kesken, ellei valitusviranomainen toisin määrää (ympäristönsuojelulaki § 199 ja 200).

Täydellinen valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


Lisätietoja:
ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen
p. 050 376 8584, jari.leinonen@joensuu.fi


Joensuussa 16.5.2019       RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

 

SomeShare