KUULUTUKSET

angle-left Päätös meluilmoituksesta Utran rantaterassi

Päätös meluilmoituksesta Utran rantaterassi

Ympäristönsuojelupäällikkö on tehnyt yksihenkilöisenä viranomaisena 16.5.2019 § 37 päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta

Toimenpiteiden laatu ja paikka:

Musiikkitapahtumat Utran rantaterassilla 1.5. – 15.8.2019, Lasitehtaantie Uimarannan vieressä, Joensuu

Toiminta-ajat:
Tapahtumia lauantaisin klo 20.00 - 22.30 sekä 21.6.2019 klo 20.00 – 23.00 (juhannusaatto)

Päätöksessä on annettu määräyksiä toiminta-ajoista.
 
Päätöskirja on nähtävillä valitusajan 21.5. – 21.6.2019 Joensuun kaupungin lupa- ja viranomaistoimintojen ympäristönsuojeluyksikössä, osoite Muuntamontie 6, 80100 Joensuu.

Päätöksen julkipano päivä on 29.5.2019 ja antopäivä on 21.5.2019. Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta viimeistään 30. päivänä päätöksen antopäivästä sitä päivää lukuun ottamatta eli 21.6.2019 mennessä.

Päätöksissä on määrätty, että päätöstä ja siinä olevia määräyksiä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta. Päätöksen mukaan toiminta voidaan aloittaa vaikka muutoksenhaku on kesken, ellei valitusviranomainen toisin määrää (ympäristönsuojelulaki § 199 ja 200).

Täydellinen valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätietoja:
ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen
p. 050 376 8584, jari.leinonen@joensuu.fi

Joensuussa 20.5.2019       RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

 

SomeShare