KUULUTUKSET

angle-left Päätös meluilmoituksesta Osuuskaupparock 2019

Päätös meluilmoituksesta Osuuskaupparock 2019

Ympäristönsuojelupäällikkö on tehnyt yksihenkilöisenä viranomaisena 5.2.2019 § 1 päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta

Toimenpiteiden laatu ja paikka:

Musiikkitapahtuma Osuuskaupparock 13.6 – 15.6.2019
Sirkkalanpuisto, Itäranta 1, Joensuu

Toiminta-ajat:
to 13.6. klo 17.00 – 21.00 (perhetapahtuma)
pe 14.6.klo 18.00 – la 15.6 klo 01.00 (konsertti)
la 15.6. klo 14.00 – su 16.6 klo 01.00 (konsertti)

Päätöksessä on annettu määräyksiä äänentoistolaitteiden käyttöajoista ja melutasoista konsertin aikana lähialueella.
 
Päätöskirja on nähtävillä valitusajan 6.2. – 11.3.2019 Joensuun kaupungin lupa- ja viranomaistoimintojen ympäristönsuojeluyksikössä, osoite Muuntamontie 6, 80100 Joensuu.

Päätöksen julkipano päivä on 5.2.201098 ja antopäivä on 6.2.2019. Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta viimeistään 30. päivänä päätöksen antopäivästä sitä päivää lukuun ottamatta eli 11.3.2019 mennessä.

Päätöksissä on määrätty, että päätöstä ja siinä olevia määräyksiä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta. Päätöksen mukaan toiminta voidaan aloittaa vaikka muutoksenhaku on kesken, ellei valitusviranomainen toisin määrää (ympäristönsuojelulaki § 199 ja 200).

Täydellinen valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätietoja:
ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen
p. 050 376 8584, jari.leinonen@joensuu.fi

Joensuussa 5.2.2019       RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

 

SomeShare