KUULUTUKSET

angle-left Päätös meluilmoituksesta Karelia Ralli V

Päätös meluilmoituksesta Karelia Ralli V

Ympäristönsuojelupäällikkö on tehnyt yksihenkilöisenä viranomaisena 11.6.2019 § 46 päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta

Toimenpiteiden laatu ja paikka:

Karelia Ralli V, tapahtuma, 28.6. – 30.6.2019, Ilosaaressa, Siltakatu 1, Joensuu

Toiminta-ajat:
Perjantaina 28.6. klo 14.00 – 24.00
Lauantaina 29.6. klo 09.00 - 24.00

Päätöksessä on annettu määräyksiä toiminta-ajoista.
 
Päätöskirja on nähtävillä valitusajan 12.6. – 12.7.2019 Joensuun kaupungin lupa- ja viranomaistoimintojen ympäristönsuojeluyksikössä, osoite Muuntamontie 6, 80100 Joensuu.

Päätöksen julkipano päivä on 11.6.2019 ja antopäivä on 12.6.2019. Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta viimeistään 30. päivänä päätöksen antopäivästä sitä päivää lukuun ottamatta eli 12.7.2019 mennessä.

Päätöksissä on määrätty, että päätöstä ja siinä olevia määräyksiä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta. Päätöksen mukaan toiminta voidaan aloittaa vaikka muutoksenhaku on kesken, ellei valitusviranomainen toisin määrää (ympäristönsuojelulaki § 199 ja 200).

Täydellinen valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätietoja:
ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen
p. 050 376 8584, jari.leinonen@joensuu.fi


Joensuussa 11.6.2019       RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

 

SomeShare