KUULUTUKSET

angle-left Päätökset ympäristölupien rauettamisesta

Päätökset ympäristölupien rauettamisesta

Joensuun kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on kokouksessaan 17.2.2021 § 7, § 8, § 9 ja § 10 päättänyt ympäristönsuojelulain (YSL) 88 §:n mukaisesti ympäristölupien rauettamisesta.

 

Toimija: Ympäristötuotanto Oy

Sijaintipaikka: Joensuu, Salpakatu 3 (167-401-4-51), (167-401-4-40) ja (167-21-9903-6)

 

Toimija: Ympäristötuotanto Oy

Sijaintipaikka: Joensuu, Pilkonpelto (167-405-152-1) ja (167-405-151-16)

 

Toimija: Muovinkierrätys Pojat Oy

Sijaintipaikka: Joensuu, Metallimiehentie 4 (167-444-26-224)

 

Toimija: Milleta Oy

Sijaintipaikka: Joensuu, Salpakatu 5 (167-21-2108-2). Rakennus- ja ympäristölautakunta on antanut Milleta Oy:lle YSL 94 §:n mukaisen määräyksen toiminnan lopettamisesta.

 

Päätökset ovat nähtävillä 18.2.2020-29.3.2021 yleisessä tietoverkossa Joensuun kaupungin verkkosivuilla rakennus- ja ympäristölautakunnan kokousasiakirjoissa sekä Joensuun kaupungin ympäristönsuojeluyksikössä osoitteessa Muuntamontie 5, 80100 Joensuu (2.kerros).

Kuulutus on julkaistu yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla 18.2.2020. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

 

Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kolmenkymmenen päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Valitusaika päättyy 29.3.2021

 

Lisätietoja: vs. ympäristönsuojelutarkastaja Anna Tiainen p. 050 4086052, anna.tiainen@joensuu.fi

 

Joensuussa 18.2.2021 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

SomeShare