Sisältöjulkaisija

angle-left Ollintie, Ollinkuja, Anterontie, Heikintie ja Ailintie

Ollintie, Ollinkuja, Anterontie, Heikintie ja Ailintie

Suunnitteluvaihe
Nähtävillä
Nähtävilläolo päättynyt
Suunnitelma valmis

 

Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalvelut yhdessä Joensuun Veden kanssa ovat laatineet suunnitelmaluonnoksen katurakenteiden ja vesihuoltoverkoston saneeraamiseksi. 


Nykytilassa oleva katu- ja vesihuoltorakenteet ovat käyttöikänsä loppupäässä ja ne ovat syytä uusia. Vesihuoltoverkoston runkolinjat sekä niiden tonttiliittymät kiinteistöille uusitaan kaikilla kaduilla. Kadun sadevesien hallintaa parannetaan uusimalla kadun kuivatusrakenteita ja sivuojien toimintaa. 


Muistutukset tulee toimittaa viimeistään 29.3.2024, sähköpostilla kirjaamo@joensuu.fi tai postitse osoitteeseen Joensuun kaupunki, Kaupunkirakennepalvelut, PL 59, 80101 Joensuu 

Yhteystiedot

suunnitteluinsinööri mika.kokko@joensuu.fi 050 352 7011

Sivu arviointi ja palaute