KUULUTUKSET

angle-left Ojalankaarto ja Kanavatie 6 asemakaavan muutosehdotus ja tonttijakoehdotus nähtävänä

Ojalankaarto ja Kanavatie 6 asemakaavan muutosehdotus ja tonttijakoehdotus nähtävänä

Kaavamuutoksella ratkaistaan korttelien käyttötarkoitusten muutokset asuinkäyttöön Ojalankaarron itäpään teollisuustonteilla ja Kanavatie 6:n puutarha- ja kasvihuonealueella. Lisäksi tutkitaan, voidaanko Ojalankaarron ja Onttolantien risteysalueella muuttaa erityisaluetta yleisten rakennusten käyttöön. Asemakaavamuutoksella laajennetaan Noljakan eritasoliittymän tie- ja katualuevarauksia tulevaisuuden tarpeisiin.  

Asemakaava- ja tonttijakoehdotus on nähtävänä 5.1.–6.2.2023 kaavahankkeen verkkosivuilla: www.joensuu.fi/laadinnassa-olevat-kaavat ja siellä Ojalankaarto ja Kanavatie 6.

Kysy kaavasta keskustelusivulla osoitteessa www.joensuu.fi/kysy-kaavoista.

Voit jättää asiasta palautetta viimeistään 6.2.2023, sähköpostilla kirjaamo@joensuu.fi tai postitse osoitteeseen: Kaupunkirakennepalvelut, Muuntamontie 5, 80100 Joensuu. Seuraavassa vaiheessa kaupunginvaltuusto päättää ehdotusten hyväksymisestä.

Lisätietoja antaa vs. maankäytön suunnittelija Vesa Huohvanainen, puh. 050 435 3541, vesa.huohvanainen@joensuu.fi.

Joensuu 4.1.2023

SomeShare