Sisältöjulkaisija

Ojalankaarto ja Kanavatie 6
Vireilletulovaihe
Luonnosvaihe
Ehdotusvaihe
Lainvoimainen
1
2
3
Asemakaavamuutoksella laajennetaan Noljakan eritasoliittymän tie- ja katualuevarauksia tulevaisuuden tarpeisiin. Lisäksi tarkastellaan Ojalankaarron itäpään teollisuustonttien ja Kanavatie 6:n puutarha- ja kasvihuonealueen muuttamista asumiskäyttöön ja erityisalueen muuttamista yleisten rakennusten käyttöön. Hanke noudattaa Joensuun konsernistrategiaa yritystoiminnan edellytysten parantamiseksi sekä monipuolisen asumisen tarjoamiseksi.

Hyväksymisvaihe meneillään

Yhdyshenkilö
Vesa Huohvanainen
maankäytön suunnittelija
050 4353541
vesa.huohvanainen@joensuu.fi

YHTEYSTIEDOT

Mahdolliset kaavaa koskevat mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa osoitteeseen:

kirjaamo@joensuu.fi

tai

Kaupunkirakennepalvelut
Kaavoitus
Muuntamontie 5
80100 Joensuu

Sivu arviointi ja palaute