Sisältöjulkaisija

vireilletulovaihe
Niva-Ohvana osayleiskaava
1
2
3
Niva–Ohvana -osayleiskaavalla ratkaistaan Nivan alueella Pyhäselän rannalla ja Ohvanassa Pieni-Onkamon rannalla ja muilla alueen pienvesillä rantarakentamismahdollisuudet emätilatarkastelun, luonto- ja maisemaselvityksen sekä muiden tarpeellisten selvitysten pohjalta. Nivan kyläalueella tutkitaan myös ympärivuotisten rakennuspaikkojen lisäämismahdollisuuksia. Lisäksi kaavalla ratkaistaan myös muu kaava-alueelle soveltuva maankäyttö. Työ on alkanut selvitysten laatimisella.

 

 

Yhdyshenkilö
Patrik Hämäläinen
maankäytön suunnittelija
050 349 4920
patrik.hamalainen@joensuu.fi

YHTEYSTIEDOT

Mahdolliset kaavaa koskevat mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa osoitteeseen:

kirjaamo@joensuu.fi

tai

Kaupunkirakennepalvelut
Kaavoitus
Muuntamontie 5
80100 Joensuu

Sivu arviointi ja palaute