Sisältöjulkaisija

Niva-Ohvana osayleiskaava
Vireilletulovaihe
Luonnosvaihe
Ehdotusvaihe
Lainvoimainen
1
2
3
Suunnittelualue käsittää Pyhäselän rantaan rajautuvan Niemennokan alueen, Nivan kylän, Pieni-Onkamon järven rannat ja sen itäpuolella sijaitsevan Ohvanan alueen. Kaavalla ratkaistaan alueen rantarakentaminen sekä linjataan rakennusmahdollisuuksia myös kuivanmaan puolella. Osayleiskaavasta on valmistunut ehdotus.

Kaupunkirakennelautakunta asetti kaavaehdotuksen nähtäville 7.12.2021 § 163, päätös

Hyväksymisvaihe meneillään

Kaavaehdotukseen on tehty nähtävilläolon jälkeen muutoksia. Muutokset eivät ole vaikutuksiltaan olennaisia, joten muutettua kaavaehdotusta ei ole tarve asettaa uudelleen nähtäville. Muutettu kaavaehdotus on päätöksen liitteenä.

  • Kaupunkirakennelautakunta 26.4.2022 § 64, päätös
  • Kaupunginhallitus 2.5.2022 § 169, päätös
  • Kaupunginvaltuusto 13.6.2022 § 64, päätös
  • Kaava on saanut lainvoiman 26.7.2022

 

Mikäli kaavakartta ei näy selaimessa selkeästi, johtuu tämä kaavakartan suuresta koosta. Avaa kaavakartta pdf:ä tukevalla sovelluksella (Acrobat Reader).

Yhdyshenkilö
Patrik Hämäläinen
maankäytön suunnittelija
050 349 4920
patrik.hamalainen@joensuu.fi

YHTEYSTIEDOT

Mahdolliset kaavaa koskevat mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa osoitteeseen:

kirjaamo@joensuu.fi

tai

Kaupunkirakennepalvelut
Kaavoitus
Muuntamontie 5
80100 Joensuu

Sivu arviointi ja palaute