Sisältöjulkaisija

angle-left Muutoksia kouluverkkoesitykseen

Muutoksia kouluverkkoesitykseen

Talouden sopeutukseen liittyvää kouluverkon supistamista käsitellään kasvatus- ja koulutuslautakunnassa tiistaina 14. toukokuuta. Konsulttina toimineen FCG Oy:n laatima selvitys kouluverkon supistamisesta esiteltiin kaupunginvaltuustolle 22. tammikuuta. Selvityksestä on kerätty kuntalaisten palautetta eri kanavien ja kuuden keskustelutilaisuuden kautta. Palautteiden koosteet on julkaistu talouden sopeutuksen verkkosivuilla.  

Muutokset esitykseen

Tammikuun jälkeen kouluverkkoesitykseen on tullut muutoksia. Lautakunnalle päätettäväksi valmistellussa viranhaltijaesityksessä Rekivaaran koulun lakkauttamista siirretään vuodesta 2025 vuoteen 2027 ja Iiksenvaaran koulun lakkauttamista vuodesta 2026 vuoteen 2027. Lisäksi esityksessä säilytetään Pataluodon alakoulu, joka tammikuun selvityksessä esitettiin lakkautettavaksi. Pataluodon alakoulun säilyttäminen toisi muutoksia oppilaaksiottorajoihin Mutalan, Rantakylän ja Utran alueilla.

- Muutokset perustuvat prosessin aikana tarkentuneisiin tietoihin, ja niissä on huomioitu myös kaupunkilaisilta saatuja, kiitettävän perehtyneitä palautteita. Rekivaaran ja Iiksenvaaran siirroilla lisätään varmuutta, että oppilaat mahtuvat kaikissa tilanteissa vastaanottaviin kouluihin. Pataluodon koulussa on huomioitu moninaisuus eli esimerkiksi kehitysvammaisten opetus ja valmistava opetus. Ratkaisulla on myös vaikutusta esimerkiksi Mutalan oppilaiden koulumatkaan, avaa esitystä koulutus- ja nuorisojohtaja Aatu Mustonen.

Pyhäselän lukion osalta lautakunnalle esitetään, ettei lukioon oteta uusia oppilaita yhteishausta 2025 alkaen. Lukion toiminta päättyy, kun opiskelijat mahtuvat Yhteiskoulun ja Lyseon lukioihin, kuitenkin viimeistään lukuvuoden 2026–2027 päätteeksi.

Taloudelliset vaikutukset

FCG:n selvityksessä kouluverkon supistamisen vuosittaiset vaikutukset kaupungin talouteen olivat kaikkien sopeutustoimenpiteiden jälkeen yhteensä 6 073 000 euroa. Pataluodon koulun osuus säästöistä oli selvityksessä 335 000 euroa vuodessa. Rekivaaran ja Iiksenvaaran aikataulujen siirrot viivästyttävät säästöjä ja tuovat lisäpainetta vuosien 2025 ja 2026 talouden suunnitteluun.

- Kouluverkolla on suuri merkitys talouden sopeutuksessa. Esitys perustuu kuitenkin ennen kaikkea lasten määrän merkittävään vähenemiseen. On kuvaavaa, että esimerkiksi koulukyyditettävien määrä olisi vuonna 2028 nykyistä pienempi, vaikka kaikki tammikuussa esitetyt toimet toteutettaisiin. Lapsia syntyy vähemmän ja myös kaupunkiin muuttavat perheet ovat entistä pienempiä, Mustonen toteaa

Vaikutukset henkilökuntaan

Selvityksen mukaan esitetyt koulujen lakkauttamiset vähentäisivät opettajien ja koulunkäynninohjaajien tehtäviä 44 henkilötyövuotta. Samana ajanjaksona henkilökuntaa eläköityy noin 120, joten lakkautukset eivät aiheuttaisi irtisanomisia.

Koulujen lakkautumisten seurauksena vähenevän henkilöstön määrä on suhteessa pienempi kuin oppilaiden määrän vähentyminen samalla ajanjaksolla.

- Tämä tarkoittaa, että esitettyjen koulujen lakkauttamisten jälkeen opettajia ja koulunkäynninohjaajia olisi kouluissa nykyistä enemmän oppilaiden määrään suhteutettuna. Tiiviimmässä kouluverkossa myös terveydenhoitajat, kuraattorit ja psykologit olisivat useampana päivänä läsnä koulussa. Eli lapsilla olisi enemmän aikuisia ympärillään koulupäivien aikana, Mustonen selvittää.

Päätöksenteon aikataulu

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan on määrä päättää viranhaltijoiden kouluverkkoesityksestä 14.5. Lautakunnan jälkeen esitystä käsittelee kaupunginhallitus. Kaupunginvaltuuston on määrä päättää esityksestä 17.6.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslista on nähtävillä Dynasty-julkaisujärjestelmässä.

Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet


Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet: liity postituslistalle.