Sisältöjulkaisija

angle-left Muskareihin ja muihin konservatorion lasten musiikkiryhmiin ilmoittaudutaan toukokuussa

Muskareihin ja muihin konservatorion lasten musiikkiryhmiin ilmoittaudutaan toukokuussa

Joensuun konservatoriolla on monenlaisia harrastusmahdollisuuksia musiikin parissa jo ennen kouluikää sekä pienille koululaisille ennen mahdollisia soitinopintoja.

Tarjolla on niin tuttuja muskareita vauvasta kuusivuotiaisiin kuin ikäihmisten ja 0–4-vuotiaiden yhteinen monisukupolvimuskari, eskari-ikäisten ja ensimmäisten luokkien ukulelekerho ja musiikkivalmennus sekä uutuutena musiikilliset iltapäiväkerhot Utrassa ja Karhunmäessä.

Ilmoittautuminen on 1.–15. toukokuuta ja ryhmiä täydennetään vielä kesällä. Aiempaa musiikkiharrastusta ei edellytetä ja mukaan pääsee ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet ovat konservatorion verkkosivuilla: www.joensuu.fi/konservatorio/varhaisian-musiikkikasvatus.

Konservatorion lasten musiikkiryhmien kuvaukset:

Alle kouluikäisten lasten musiikkileikkikouluryhmiä ovat 0–2-vuotiaiden perheryhmät, 3–4-vuotiaiden leikkiryhmät ja 5–6-vuotiaiden soittoryhmät, soittimena kantele.

Muskarissa herätellään musiikin rakkautta leikinomaisesti laulaen, soittaen, liikkuen, leikkien ja monitaiteen avulla. Muskari tukee lapsen kokonaisvaltaista kehittymistä musiikillisten taitojen ohella.

Joensuussa muskareita pidetään keskustassa, Noljakassa, Karhunmäessä, Niittylahdessa ja Enossa, lisäksi Kontiolahdella Onttolassa ja Lehmossa.

Monisukupolvimuskarissa 0–4-vuotiaat lapset käyvät muskarissa yhdessä tutun aikuisen, kuten vanhemman, hoitajan tai isovanhemman sekä ikäihmisten kanssa. Viikoittainen muskari tuo sukupolvia yhteen ja linkittää perinteet nykyaikaan taidetoiminnan kautta. Ryhmät toimivat Rantakylässä.

7–9-vuotiaiden lasten musiikkivalmennus on toiminnallista, tavoitteellista ja monipuolista musiikinopetusta. Musiikkivalmennuksessa tutustutaan eri soittimiin, vieraillaan orkestereissa, esiinnytään, lauletaan, liikutaan ja soitetaan. Musiikkivalmennus rohkaisee soitonopiskelun aloittamiseen. Ryhmät kokoontuvat Joensuun keskustassa.

6–8-vuotiaiden ukulelen alkeet -ryhmässä tutustutaan ukulelen soittamiseen korvakuulolta ja nuoteista. Musiikin peruskäsitteiden ja monipuolisen musiikillisen toiminnan ohella opetellaan kotiharjoittelua. Ryhmä toimii Lehmossa.

Opetustarjonnan uutuus ovat alaluokkalaisten musiikilliset iltapäiväkerhot. Utran kerho on suunnattu 8–10-vuotiaille ja Karhunmäen kerho 7–9-vuotiaille. Kerhot mahdollistavat musiikkiharrastuksen liittämisen osaksi koulupäivää. Kerhoissa tutustutaan musiikin maailmaan laulaen, yksin ja yhdessä soittaen, kuunnellen, liikkuen, pelaten, musiikki-ilmaisua opetellen ja monitaiteellisesti.