Sisältöjulkaisija

Multimäki III
Vireilletulovaihe
Luonnosvaihe
Ehdotusvaihe
Lainvoimainen
1
2
3
Multimäen pientaloalueen kaavoitusta jatketaan itään päin. Uuden kaavan pääasiallisena ta-voitteena on turvata omakotitalotonttien tarjonta. Kaavassa tutkitaan myös julkisten palve-luiden sijoittamista alueelle. Kaavamuutos on käynnistynyt Joensuun kaupungin aloitteesta ja noudattaa konsernistrategiaa pientalotonttien kysynnän ja tarjonnan kohtaamisesta. Kaava-muutoksessa huomioidaan myös ilmasto-ohjelman tavoitteet.
KAAVAMUUTOS PYSÄHDYKSISSÄ
Yhdyshenkilö
Minna Tolvanen
maankäytön suunnittelija
050 315 6521
minna.tolvanen@joensuu.fi

YHTEYSTIEDOT

Mahdolliset kaavaa koskevat mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa osoitteeseen:

kirjaamo@joensuu.fi

tai

Kaupunkirakennepalvelut
Kaavoitus
PL 59
80101 JOENSUU

Sivu arviointi ja palaute