KUULUTUKSET

angle-left Morenia Oy:lle myönnettyjen maa-aineslupien ja ympäristölupien siirto Morenia Oy:n konkurssipesän nimiin

Morenia Oy:lle myönnettyjen maa-aineslupien ja ympäristölupien siirto Morenia Oy:n konkurssipesän nimiin

Joensuun kaupungin ympäristönsuojelupäällikkö on tehnyt yksihenkilöisenä viranomaisena 14.5.2020 § 32 seuraavan päätöksen:

 

Morenia Oy:lle 19.3.2014 § 36 myönnetty maa-aineslupa ja 19.3.2014 § 37 myönnetty ympäristölupa kallion louhinnalle ja murskaukselle Luhtapohjan kylässä tilalla Majoinkangas RN:o 3:12 sekä 20.1.2010 § 11 myönnetty maa-aineslupa ja 20.1.2010 § 10 myönnetty ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle Kuusjärven kylässä tilalla Tuomivaara RN:o 3:2 siirretään Morenia Oy:n konkurssipesän nimiin.

 

Kuulutus sekä päätös ovat nähtävillä 14.5.–22.6.2020 yleisessä tietoverkossa Joensuun kaupungin verkkosivuilla sekä Joensuun kaupungin ympäristönsuojeluyksikössä osoitteessa Muuntamontie 5, 80100 Joensuu (2. kerros)

 

Kuulutus on julkaistu yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla 14.5.2020. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

 

Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelta kolmenkymmenen päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Valitusaika päättyy 22.6.2020.

 

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Liina Lindberg 050 311 6297 liina.lindberg@joensuu.fi

                                           

14.5.2020

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

SomeShare