KUULUTUKSET

angle-left Melupäätökset Jet Set Bar, Kerubin kesäkonsertit ja Jokilaiva ROMEO 2020

Melupäätökset Jet Set Bar, Kerubin kesäkonsertit ja Jokilaiva ROMEO 2020

Ympäristönsuojelupäällikkö on tehnyt yksihenkilöisenä viranomaisena 22.6.2020 § 49 ja 50 sekä 6.7.2020 § 52 päätökset ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisista ilmoituksista:

 

Musiikkitapahtuma Jet Set Bar 15.8.2020

Toiminnan sijainti:

Kauppakatu välillä Yläsatamankatu – Niskakatu

Toiminta-ajat: 15.8. klo 17.00 - 23.30

 

Kerubin kesäkonsertit 31.7. ja 1.8.2020

Tapahtumapaikka: Ilosaari, Siltakatu 1, Joensuu

Tapahtuma-ajat:

Perjantai 31.7. klo 9.00 – 23.00 Satunnaista äänentoistolaitteiden testausta ja konsertti

Lauantai 1.8. klo 9.00 – 23.00 Satunnaista äänentoistolaitteiden testausta ja konsertti

 

Jokilaiva ROMEO tapahtumia 24.6. – 30.9.2020

Tapahtumapaikka: Matkustajasatama, Rantakatu 2, Joensuu

Tapahtuma-ajat:

Tapahtumia keskiviikosta sunnuntaihin

24.6. – 16.8. klo 17.00 – 23.00

17.8. - 30.9. klo 17.00 – 22.30

Sekä

21.8. ja 29.8. klo 17.00 – 24.00

 

Päätöksissä on annettu määräyksiä äänentoistolaitteiden käyttöajoista sekä desibelirajoista.

Päätöskirjat ovat nähtävillä valitusajan 22.6. - 31.7.2020 ja 6.7. – 13.8.2020 Joensuun kaupungin lupa- ja viranomaistoimintojen ympäristönsuojeluyksikössä, osoite Muuntamontie 6, 2 kerros, 80100 Joensuu.

Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta viimeistään 30. päivänä päätöksen tiedoksi antamisesta. Päätös on annettu tiedoksi julkisella kuulutuksella yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksiantopäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä eli § 49 ja 50 31.7.2020 ja § 52 13.8.2020 mennessä.

 

Päätöksissä on määrätty, että päätöstä ja siinä olevia määräyksiä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta. Päätöksen mukaan toiminta voidaan aloittaa, vaikka muutoksenhaku on kesken, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

Täydellinen valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätietoja:

ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen p. 050 376 8584, jari.leinonen@joensuu.fi

Joensuussa 6.7.2020 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

SomeShare