KUULUTUKSET

angle-left Malminetsintälupapäätös ML2019:0064, FinnAust Mining Finland Oy, Joensuu ja Tohmajärvi, jatkoaika

Malminetsintälupapäätös ML2019:0064, FinnAust Mining Finland Oy,Joensuu ja Tohmajärvi, jatkoaika

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 25.2.2022 hyväksynyt
seuraavan malminetsintäluvan jatkoaikaa koskevan hakemuksen:

Kuulutus_ ML2019_0064_Tikkala_FinnAustMiningFinlandOy_päätös_jatko_TP

25.2.2022

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

SomeShare