KUULUTUKSET

angle-left Maa-aineslupahakemus vireillä Enon Vallisärkällä

Maa-aineslupahakemus vireillä Enon Vallisärkällä

Joensuun kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnassa on vireillä maa-aineslain 4 §:n mukainen maa-aineslupahakemus soran ja hiekan ottoon.

 

Hakija:           Maansiirto Putto Oy

Kiinteistöt:     Joensuun kaupunki, Eno, tila Suur-Leppälä RN:o 87:4 (167-436-87-4)

Sijainti:          Ottamisalue sijaitsee Enossa, alueelle tieyhteys Ahvenisen tieltä

 

Alueella on Joensuun kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan 18.2.2015 § 23 myöntämä maa-aineslupa 5 vuodeksi, lupa on päättynyt.

Hakemus koskee toiminnan jatkamista. Haettu kokonaisottomäärä on 10 100 k-m³ ja ottamisalueen pinta-ala 2400 m². Alin ottotaso +114,5 (N2000). Lupaa haetaan 10 vuoden ajalle. Alue sijoittuu Tannilanvaaran vedenhankintaa varten tärkeälle pohjavesialueelle ja rajautuu arvokkaaseen harjualueeseen.

 

Asiakirjat ovat nähtävillä 30.3.–7.5.2021 yleisessä tietoverkossa ja Joensuun ympäristönsuojeluyksikössä osoitteessa Muuntamontie 5, 80100 Joensuu (2. kerros).

 

Muistutukset ja mielipiteiden ilmaukset asiaan tulee tehdä kirjallisesti viimeistään 7.5.2021. Ne tulee osoittaa Joensuun kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle ja toimittaa postitse osoitteeseen Muuntamontie 5, 80100 Joensuu tai sähköpostitse ymparistonsuojelu@joensuu.fi.  

 

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Liina Lindberg 050 311 6297 liina.lindberg@joensuu.fi

                                           

29.3.2021

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Asemapiirros

Ottamissuunnitelma

SomeShare