KUULUTUKSET

angle-left Maa-aineslupahakemus vireillä Enon Kassarasärkällä

Maa-aineslupahakemus vireillä Enon Kassarasärkällä

Joensuun kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnassa on vireillä maa-aineslain 4 §:n mukainen maa-aineslupahakemus soran, hiekan ja kalliokiven ottoon. Samalla haetaan MAL 21 § mukaista lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta.

 

Hakija:           Maansiirto J ja T Tahvanainen Oy

Kiinteistöt:     Joensuun kaupunki, Eno, tilat Kassarasärkkä 167-435-64-39 ja Paukkajanranta 167-435-42-27

Sijainti:          Ottamisalue sijaitsee Enossa Ahvenisentien varrella

 

Alueella on Enon kunnan rakennustarkastaja - rakennusmestarin 1.6.2006 § 1a myöntämä maa-aineslupa 10 vuodeksi ja Joensuun kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan 31.5.2017 § 43 myöntämä jatkoaika maisemoinnille 31.12.2020 saakka tilalle Kassarasärkkä RN:o 64:39.

Hakemus koskee toiminnan jatkamista olemassa olevalla ottoalueella ja ottamisalueen laajentamista tilan Paukkajanranta RN:o 42:27 puolelle. Haettu kokonaisottomäärä on 50 000 k-m³, ottoalueen pinta-ala on 3,2 ha ja alin ottotaso +115 (N2000).

 

Asiakirjat ovat nähtävillä 30.6.–7.8.2020 yleisessä tietoverkossa ja Joensuun ympäristönsuojeluyksikössä osoitteessa Muuntamontie 5, 80100 Joensuu (2. kerros).

 

Muistutukset ja mielipiteiden ilmaukset asiaan tulee tehdä kirjallisesti viimeistään 7.8.2020. Ne tulee osoittaa Joensuun kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle ja toimittaa postitse osoitteeseen Muuntamontie 5, 80100 Joensuu tai sähköpostitse ymparistonsuojelu@joensuu.fi.  

 

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Liina Lindberg 050 311 6297 liina.lindberg@joensuu.fi

                                         

30.6.2020

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

 

Hakemus

Ottamissuunnitelma

Nykytilannekartta

Maastonmuotoilu

Leikkaukset

 

SomeShare