KUULUTUKSET

angle-left Maisematyölupa myönnetty Asunto-Oy Ristinpuistolle

Maisematyölupa myönnetty Asunto-Oy Ristinpuistolle

Joensuun kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on kokouksessaan 16.12.2020 § 59 käsitellyt yksityishenkilöiden tekemän oikaisuvaatimuksen koskien kaupunginpuutarhurin 24.9.2020 § 539 tekemää päätöstä kahden haavan kaatamisesta osoitteessa Koulukatu 42 rakennuksen puoleisella alueella kiinteistön päädyssä, Ristinpuiston viereisellä alueella. Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää hylätä yksityishenkilöiden tekemän oikaisuvaatimuksen ja pysyttää kaupunginpuutarhurin tekemän maisematyölupapäätöksen 24.9.2020 § 539 lupa 2020-617 voimassa.

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä valitusajan 18.12.2020. – 18.1.2021 Joensuun kaupungin rakennusvalvonnassa, Muuntamontie 5, 80100 Joensuu.

Päätöksen antopäivä on 18.12.2020

Valituskirjelmä tulee toimittaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle osoitteella, Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio

Valituksen voi myös tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Tällöinkin valituksen on oltava perilla viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Valituskirjelmä tulee toimittaa 18.1.2021 mennessä

Lisätietoja: rakennustarkastaja Jukka Hyttinen, puh. 050 330 6295,
jukka.hyttinen@joensuu.fi

Joensuussa 18.12.2020

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

SomeShare