KUULUTUKSET

angle-left Maa-aineslupa- ja ympäristölupahakemus vireillä Keskijärvellä

Maa-aineslupa- ja ympäristölupahakemus vireillä Keskijärvellä

Joensuun kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnassa on vireillä maa-aineslain 4 a §:n mukainen maa-aineslupahakemus soran ja hiekan ottoon. Samalla haetaan ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaista ympäristölupaa kiviaineksen murskaukseen.

Toiminnalle haetaan myös YSL 199 §:n ja MAL 21 §:n mukaista aloitusoikeutta muutoksenhausta huolimatta.

 

Hakija:           Pielisen Betoni Oy

Kiinteistö:      Joensuun kaupunki, Keskijärvi, tila Uramo RN:o 10:39 (167-418-10-39)

Sijainti:          Ottamisalue sijaitsee Joensuun Keskijärvellä, Keskijärven kylän koillispuolella

 

Maa-aineslupaa ja ympäristölupaa haetaan 10 vuoden ajaksi. Haettu kokonaisottomäärä on 150 000 m³. Ottamisalueen pinta-ala on 4 ha ja alin ottotaso +135,5 mpy. Kyseessä on uusi toiminta. Ottoalue sijaitsee Hiiretynkankaan 2E-luokan pohjavesialueella (muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue). Alueelta saatavia maa-aineksia käytetään pääasiassa betonin valmistuksen raaka-aineena.

 

Ympäristölupaa haetaan kiviaineksen murskaukseen siirrettävällä 2- tai 3 -vaiheisella nykyaikaisella murskausasemalla. Murskausta on noin yhden kerran vuodessa arkisin klo 7.00-22.00 välisenä aikana. Rikotus suoritetaan arkipäivisin klo 8.00-18.00. Toimintaa kiinteistöillä harjoitetaan maanantaista perjantaihin klo 06.00–22.00. Alueelle on tieyhteys Löytöjärventieltä.

 

Asiakirjat ovat nähtävillä 30.3.–7.5.2021 yleisessä tietoverkossa ja Joensuun ympäristönsuojeluyksikössä osoitteessa Muuntamontie 5, 80100 Joensuu (2. kerros).

 

Muistutukset ja mielipiteiden ilmaukset asiaan tulee tehdä kirjallisesti viimeistään 7.5.2021. Ne tulee osoittaa Joensuun kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle ja toimittaa postitse osoitteeseen Muuntamontie 5, 80100 Joensuu tai sähköpostitse ymparistonsuojelu@joensuu.fi.  

 

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Liina Lindberg 050 311 6297 liina.lindberg@joensuu.fi

                                           

29.3.2021

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

 

Ottamissuunnitema ja ympäristölupahakemus

 

Suunnitelmapiirustukset

SomeShare