KUULUTUKSET

angle-left Maa-aines- ja ympäristölupahakemus vireillä Enon Kanavasuon kallioalueella

Maa-aines- ja ympäristölupahakemus vireillä Enon Kanavasuon kallioalueella

Joensuun kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnassa on vireillä maa-aineslain 4 a §:n mukainen maa-aineslupahakemus kalliokiviaineksen ottoon ja ympäristönsuojelulain 27 §:n mukainen ympäristölupahakemus kiviaineksen louhintaan ja murskaukseen.

Toiminnalle haetaan myös MAL 21 §:n ja YSL 199 §:n mukaista aloitusoikeutta muutoksenhausta huolimatta.

    
Hakija:         Morenia Oy, Automaatiotie 1, 90460 Oulunsalo    
Kiinteistö:    Joensuun kaupunki, Luhtapohja, tila Majoinkangas RN:o 3:35
Sijainti:        Ottamisalue sijaitsee Enon Luhtapohjassa, noin 400 metriä Luhtapohjantien eteläpuolella.

Maa-aineslupaa haetaan kalliokiviaineksen ottamiseen 10 vuoden ajaksi. Haettu kokonaismäärä on 200 000 k-m3 ja arvioitu vuotuinen otto 20 000 k-m3. Hakemus koskee toiminnan jatkamista ja ottoalueen laajentamista. Ottamisalueen pinta-ala on 4,65 ha, josta varsinaisen ottoalueen pinta-ala on noin 2,15 ha ja 0,5 vanhaa maisemoitavaa ottoaluetta. Alin ottamistaso on +124 (N2000) ja louhintasyvyys enimmillään n. 18 metriä. Ottoalue ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle.

Asiakirjat ovat nähtävillä 30.8.–6.10.2023 yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.joensuu.fi/kuulutukset 

Muistutukset ja mielipiteiden ilmaukset asiaan tulee tehdä kirjallisesti viimeistään 6.10.2023. Ne tulee osoittaa Joensuun kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle ja toimittaa postitse osoitteeseen Muuntamontie 5, 80100 Joensuu tai sähköpostitse kirjaamo@joensuu.fi.  

Lisätietoja: va. ympäristönsuojelupäällikkö Liina Lindberg 050 311 6297 liina.lindberg@joensuu.fi

 

Maa-aines- ja ympäristölupahakemus

SomeShare