Sisältöjulkaisija

lainvoimainen
Louhelantie 35
1
2
3
Suunnittelualue sijaitsee Reijolan kaupunginosassa Louhelantien varrella. Kaavamuutosta hakevan yrittäjän tarkoituksena on laajentaa tonttinsa aluetta viereiselle lähivirkistysalueelle toiminnan laajentamiseksi ja piha-alueen järjestämiseksi.

Tonttiin rajoittuvan urheilu- ja virkistyspalvelujen alueen (VU) käyttötarkoitus muutettaisiin ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuus- ja liikerakennusten korttelialueeksi (TY). Laajennusalueen pinta-ala on 4471 m2.

Aloitusvaiheessa on yhtä aikaa nähtävillä osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos.

 

Hyväksymisvaihe meneillään:

  • Kaupunkirakennelautakunta 21.5.2019 § 87 (päätös)
  • Kaupunginhallitus 13.8.2019 § 290 (päätös)
  • Kaupunginvaltuusto 26.8.2019 § 105 (päätös)
  • Kaava on saanut lainvoiman 9.10.2019

Yhdyshenkilö

Vesa Huohvanainen
maankäytön suunnittelija
050 315 6521
vesa.huohvanainen@joensuu.fi

Ehdotusvaiheen asiakirjat

Nähtävillä: 30.5. – 8.7.2019

Aloitusvaiheen asiakirjat

Nähtävillä: 21.3. – 15.4.2019

YHTEYSTIEDOT

Mahdolliset kaavaa koskevat mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa osoitteeseen:

kaavoitus@joensuu.fi

tai

Kaupunkirakennepalvelut
Kaavoitus
Muuntamontie 5
80100 Joensuu

Sivu arviointi ja palaute