Sisältöjulkaisija

angle-left Liikkeen lisäämisen ja liikunnan harrastamisen edistämisen tärkeimmät toimenpiteet tehdään paikallistasolla

Liikkeen lisäämisen ja liikunnan harrastamisen edistämisen tärkeimmät toimenpiteet tehdään paikallistasolla

Kunnilla on merkittävä rooli suomalaisten liikkumisen mahdollistajina ja liikkeen lisääjinä. Valtaosa Suomen liikuntapaikoista on kuntien rakentamia ja ylläpitämiä. Kunnat myös tarjoavat runsaasti maksuttomia liikkumis- ja liikuntaolosuhteita ja maksullistenkin liikuntapaikkojen ja -palvelujen käyttöä subventoidaan vahvasti.

Kuntien suuresta panostuksesta huolimatta liikkumattomuus lisääntyy ja vapaa-ajan harrastaminen polarisoituu entisestään.  

Muun muassa näin todetaan kuntien liikuntatoimien yhteisessä, kesäkuun alussa julkaistussa tiedotteessa. Tiedotteen on allekirjoittanut yhteensä 48 liikuntapalveluista vastaavaa viranhaltijaa.

Tiedotteella halutaan muistuttaa siitä, että jatkossakin liikunnan, urheilun ja kaikenlaisen liikkeen lisäämisen ratkaisevimmat resursointipäätökset ja toimenpiteet tehdään paikallistason arjessa: kuntien ja kaupunkien päätöksenteossa sekä niiden yhdistys- ja yritysverkostoissa.

Kesäkuun aikana tiedotetta on jaettu ja esitelty laajasti sekä kansallisissa että paikallisissa kanavissa ja foorumeissa. Joensuun ja Kontiolahden liikunnasta vastaavissa lautakunnissa tiedote esiteltiin keskiviikkona 19. kesäkuuta.

Kuntien yhteinen julkilausuma on rakennettu liikuntajohdon yhteisessä Kuntaliike-kehittämisverkostossa. Verkoston tavoitteena on lisätä kuntien liikunnan vastuuviranhaltijoiden tiedonvaihtoa ja yhteistyötä, vahvistaa ammatillista osaamista sekä edistää kuntien liikuntapalveluihin liittyvää kehittämistyötä ja yhteiskunnallista keskustelua.