Sisältöjulkaisija

angle-left Kysely karsikkolaisille Karsikon liikuntamahdollisuuksien kehittämisestä

Kysely karsikkolaisille Karsikon liikuntamahdollisuuksien kehittämisestä

Joensuun kaupunki ja Itä-Suomen yliopisto toteuttavat yhdessä Karsikon liikuntamahdollisuuksia kartoittavan kyselytutkimuksen. Kyselyn tarkoituksena on tuottaa tietoa Joensuun kaupungille liikuntapalvelujen kehittämiseksi Karsikon alueella. Lisäksi kyselyn aineistoa tullaan käyttämään Itä-Suomen yliopiston Karsikon lähiliikuntamahdollisuuksia käsittelevässä pro gradu -tutkielmatyössä.

Kysely on tarkoitettu karsikkolaisille yli 16-vuotiaille. Kyselystä lähetetään postitse saatekirje karsikkolaisiin talouksiin juhannusviikolla. Saatekirje sisältää linkin kyselyyn sekä toimintaohjeet muutoin kuin netissä vastattaessa.

Lomakkeen täyttämiseen menee noin 15–20 minuuttia. Vastausaikaa on 19.6.–7.7. Alustavat kyselyn tulokset ovat valmiita syksyyn mennessä.

Kyselyyn vastataan nimettömänä ja saatuja tuloksia käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Aineisto käsitellään tilastollisin menetelmin eikä yksittäisen henkilön vastauksia voi erottaa tuloksista. Jokainen vastaus ja kyselyn kautta kerätty tieto on hyvin arvokasta Karsikon liikuntamahdollisuuksia suunniteltaessa sekä kyselytutkimuksen onnistumisen kannalta.

Kyselyn osallistujat voivat osallistua myös arvontaan, jossa palkintona on viisi kappaletta uimalippuja virkistysuimala Vesikkoon. Voittaja valitaan heinäkuun lopulla ja hänelle ilmoitetaan erikseen.

Karsikon-kyselyn osoite on https://link.webropolsurveys.com/S/32BE89A722FCDAD9

Tämä ja muita Joensuun kaupungin kyselyitä on koottu sivulle www.joensuu.fi/kyselyt.

Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet


Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet: liity postituslistalle.