KUULUTUKSET

angle-left Kuuleminen vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä ja työohjelmasta sekä ympäristövaikutusten arvioinnista

Kuuleminen vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä ja työohjelmasta sekä ympäristövaikutusten arvioinnista

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ilmoittaa, että vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) mukaiset vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi ovat kuultavana 15.12.2023 – 17.6.2024.

Julkinen kuulutus on nähtävillä 15.12.2023 – 17.6.2024 Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen verkkosivulla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/pohjois-karjala .  Tiedoksiantopyyntö ja kuulutus ovat myös ohessa liitetiedostoina.

Kuulutus_POK_KEKY_15122023

Vesienhoito ilmoitus kuulutuksesta 2023 POKELY_13122023

15.12.2023

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 

SomeShare