Sisältöjulkaisija

angle-left Kulttuuritupsahduksiin haetaan kymmentä 1 500 euron toteutusta

Kulttuuritupsahduksiin haetaan kymmentä 1 500 euron toteutusta


Kulttuurin unelmavuosi hakee toteuttajia Kulttuuritupsahduksiin.

Kulttuuritupsahdukset ovat pääsymaksuttomia, kaikille avoimia esityksiä, osallistavia työpajoja sekä eri taiteenlajien toteutuksia. Tupsahdusten tekijänä voi olla yritys tai yhdistys, jolta Joensuun kaupunki ostaa toteutuksen ostopalveluna.

Kulttuuritupsahduksiin on jaossa 10 x 1 500 euroa. Tupsahduksiin haetaan sisältöjä useilta toimijoilta toisistaan erillisiin toteutuksiin. Toteutustapoja ei rajata, niitä voivat olla esimerkiksi esiintymiset, osallistavat työpajat, tila- tai ympäristötaiteet.

Tekijät valitaan hakemusten perusteella. Haku aika on 1.3.–14.4.2023.

Valinnoissa arvioidaan sisällön uutuusarvoa, soveltuvuutta, kiinnostavuutta, toteutuksen edellytyksiä, olemassa olevia referenssejä sekä toteuttajan ammattimaisuutta. Valinnan ehtona on sen maksuttomuus kävijälle/kokijalle.

Valittujen sisältöjen käytännön toteutukset suunnitellaan ja aikataulutetaan yhdessä. Kulttuuritupsahdukset tulee toteuttaa aikavälillä 1.8.–30.11.2023.

Kulttuuritupsahdusten tarkoituksena on mahdollistaa luovan alan toimijoiden ammatillista työskentelyä ja oman osaamisen esilletuomista sekä luoda matalan kynnyksen kulttuurikokemuksia.

Hakulomake ja tarkemmat ohjeet löytyvät Kulttuurin unelmavuoden verkkosivuilta.


Joensuun Kulttuurin unelmavuosi 2023 -hanke osa kaupungin unelmavuosi-sarjaa, jossa nostetaan esiin kulttuuritapahtumia ja taiteentekijöitä. Unelmavuoden kaupungit ovat: Mikkeli (2022), Joensuu (2023), Lappeenranta (2024), Kuopio (2025) ja Savonlinna (2026). Joensuun hanketta rahoittavat Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta sekä Joensuun kaupunki. Hanketta hallinnoi Joensuun kaupungin kulttuuripalvelut.