Sisältöjulkaisija

angle-left Kuhasalon virkistysaluetta parannetaan tänä vuonna

Kuhasalon virkistysaluetta parannetaan tänä vuonna

Joensuun kaupunki on tehnyt suunnitelman Kuhasalon virkistysalueen parantamiseksi. Töille haetaan nyt maisematyölupaa. Joensuun suosituimpiin kuuluvan ulkoilualueen käyttöön on tarkoitus tulla moninaisia parannuksia. Työt on tarkoitus toteuttaa pääosin tämän vuoden aikana.

Virkistysalueen nykyinen reitistö ja osa tulipaikoista ovat muodostuneet osin pelkän käytön seurauksena. Alueelle ei ole aiemmin rakennettu erillisiä reittejä eivätkä ne ole myöskään esteettömiä. Myös alueen huoltorakenteissa ja pysäköintialueissa on nykyisellään puutteita.

Nyt suunnitelmissa on muun muassa

  • kehittää reittiverkostoa
  • kunnostaa polkureittejä
  • tehdä myös esteettömiä reittejä
  • rakentaa virallisia tuli- ja levähdyspaikkoja
  • parantaa kuivatusta
  • aidata jyrkkä kallioreunama
  • rakentaa huoltokatos ja wc:t
  • rakentaa pyörätelineitä.

– Kuhasaloa voi kuvailla tärkeimmäksi ja suurimmaksi helposti saavutettavista lähivirkistysalueistamme. Sen merkitys ihmisille on varmasti entisestään kasvanut koronakriisin myötä. Kapeat polut ovatkin olleet kovilla ja luontoympäristö kuluu. Myös kohtaamistilanteissa saa olla nykyisellään tarkkana, kuvailee tilannetta kaupungin puistosuunnittelija Paula Lamminsalo.

Alue houkuttelee kävijöitä lähiasukkaiden lisäksi muista kaupunginosista ja lähikunnista. Kävijämäärän arvioidaan kasvavan jatkossakin, koska Kuhasalon vieressä sijaitseva Penttilänranta on yksi kaupungin keskeisimmistä kasvualueista ja sitä on määrä rakentaa 2030-luvun loppupuolelle asti. Kaupungin tavoitteena on myös lisätä täydennysrakentamista keskustassa, jolloin keskustan virkistysalueiden kunnostustarve kasvaa.

Kuhasalon saavutettavuus on parantunut viime vuosina merkittävästi muun muassa jokivarren pyörätien ja lähialueiden katuverkoston parantamisen myötä. Viime vuonna peruskorjattiin Kuhasalon alueelle vievää Luostaritietä ja sen yhteyteen rakennettiin uusi pyörätie. Kuhasalon alueen oma ajoliittymän korjaus on tarkoitus tehdä vuonna 2022. Samalla korjattaisiin ja laajennettaisiin Kuhasalon nykyistä pysäköintialuetta.

Nyt tehdyn suunnitelmaluonnoksen parannustoimenpiteet pohjautuvat alueelle yleiskaavassa tehtäväksi määrättyyn hoito- ja käyttösuunnitelmaan (tehty vuonna 2004, päivitetty 2013). Hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitettyjen hoitotoimenpiteiden tavoitteena on luoda ja turvata monimuotoisen ja monipuolisen luonnonympäristön säilyminen sekä parantaa alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia.

Kuhasalon parantamiselle on haettu lähivirkistysalueiden kunnostus- ja kehittämisavustusta valtiolta. Se liittyy koronakriisin vaikutuksia ehkäisevään valtion tukipakettiin kunnille. Mahdollinen avustuspäätös saadaan helmi–maaliskuun aikana ja Kuhasalon töiden laajuus riippuu muun muassa avustuspäätöksestä.

Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet


Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet: liity postituslistalle.