Sisältöjulkaisija

lainvoimainen
Koulukatu-Rauhankatu kiertoliittymä
1
2
3
Katujen liittymä on tarkoitus muuttaa kiertoliittymäksi. Ratkaisu parantaa liikenteen toimivuutta myös Vanamokadun risteyksessä.

Kaavamuutos on käynnistynyt Joensuun kaupungin aloitteesta. Koulukadun ja Rauhankadun liittymässä on tarkoitus parantaa jalankulun, pyöräilyn ja ajoneuvoliikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta mahdollistamalla kiertoliittymän toteuttaminen.  Liittymän toteuttaminen edellyttää nykyistä katualuetta enemmän tilaa. Uudelle liittymäjärjestelylle on tarve myös liikenteen lisääntyessä ja sen toteutus ajoittuu liikenteen tarpeiden mukaan.

Kaavassa huomioidaan myös Joensuun evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän suunnitelmat hautausmaa-alueen liikenteen ja pysäköinnin kehittämisestä.

Kaavalla muutetaan myös kadun nimeä. Rauhankadun ja Teollisuuskadun välinen osuus Kajaanintiestä nimetään Koulukaduksi. Katualueen laajuus säilyy Vanamokadun ja Teollisuuskadun välisellä alueella nykyistä maantiealuetta vastaavana.

Hyväksymisvaihe meneillään

  • Kaupunkirakennelautakunta 6.10.2020 § 154, päätös
  • .Kaupunginhallitus 7.12.2020 § 467, päätös
  • Kaupunginvaltuusto 22.2.2021 § 12, päätös
  • Päätös on saanut lainvoiman 7.4.2021

Yhdyshenkilö

Sanna Seppänen
maankäytön suunnittelija
050 435 3541
sanna.seppanen@joensuu.fi

YHTEYSTIEDOT

Mahdolliset kaavaa koskevat mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa osoitteeseen:

kirjaamo@joensuu.fi

tai

Kaupunkirakennepalvelut
Kaavoitus
Muuntamontie 5
80100 Joensuu

Sivu arviointi ja palaute