Sisältöjulkaisija

vireilletulovaihe
Kotilahti
1
2
3
Kaavalla ratkaistaan Kotilahden sairaalan ja sen ympäristön maankäyttö Karhunmäen osayleiskaavan pohjalta. Sairaalatoiminta on lakannut vuonna 2018.

Osa sairaalatoimintaan liittyneistä rakennuksista ja alueella olevat Joensuun Kodit Oy:n omistamat asuinrakennukset alkavat olemaan elinkaarensa loppupuolella. Alueen maankäyttöä kehitetään suunnittelemalla alueelle uutta asuntorakentamista.

Rautatieliikenteestä asumiselle aiheutuvia ympäristöhäiriöitä on tarkoitus vähentää suunnittelemalla ja toteuttamalla Lappeenrannanradan varteen meluvalli.

Maankäyttöratkaisussa huomioidaan arvokkaat rakennetun kulttuurihistorian kohteet ja alueella tiedossa olevat luontoarvot. Tehdyn luontoselvityksen perusteella alueella on erityisesti suojeltavien lajien elinympäristöjä.

Yhdyshenkilö

Pauli Sonninen
Kaavoituspäällikkö
050 538 0708
pauli.sonninen@joensuu.fi

YHTEYSTIEDOT

Mahdolliset kaavaa koskevat mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa osoitteeseen:

kirjaamo@joensuu.fi

tai

Kaupunkirakennepalvelut
Kaavoitus
PL 59
80101 JOENSUU

Sivu arviointi ja palaute