Sisältöjulkaisija

luonnosvaihe
Koivurannan ranta-asemakaava
1
2
3
Kaava-alueena on kiinteistö 167-436-41-56 ja se sijaitsee Ruohosuontien varrella Kaltimonjärven rannalla noin 4,8 km Enon taajamasta pohjoiseen. Ranta-asemakaavan tavoitteena on muuttaa Enon länsiosan rantaosayleiskaavaa siten, että toinen rantaosayleiskaavaan merkityistä lomarakennuspaikasta (RA) siirretään toiseen paikkaan ja sen käyttötarkoitus muutetaan erillispientalojen alueeksi (AO).
Yhdyshenkilö
Vesa Huohvanainen
maankäytön suunnittelija
050 3156521
vesa.huohvanainen@joensuu.fi

YHTEYSTIEDOT

Mahdolliset kaavaa koskevat mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa osoitteeseen:

kaavoitus@joensuu.fi

tai

Kaupunkirakennepalvelut
Kaavoitus
Muuntamontie 5
80100 Joensuu

Sivu arviointi ja palaute