KUULUTUKSET

angle-left Kiinteistöjen määrääminen rakennuskieltoon

Kiinteistöjen määrääminen rakennuskieltoon

Joensuun kaupunginhallitus on kokouksessaan 19.6. 2023 (§ 265) päättänyt määrätä alla lueteltujen korttelien tonttikiinteistöt maankäyttö- ja rakennuslain 53 § tarkoittamaan rakennuskieltoon kahden vuoden määräajaksi asemakaavan muutoksen laadinnan vuoksi. Rakennuskielto tulee voimaan välittömästi.

Rakennuskielto koskee 7. kaupunginosan (Kanervala) kortteleita 701-713.

21.6.2023

Joensuun kaupunginhallitus

 

SomeShare