Sisältöjulkaisija

luonnosvaihe
Kiihtelysvaaran rantaosayleiskaava
1
2
3
Kiihtelysvaaran rantaosayleiskaavalla ratkaistaan rantarakentamismahdollisuudet Palojärven, Keskijärven, Löytöjärven, Ylisen, Kannellammen, Saarilammen, Vehkalammen ja muiden kaava-alueella sijaitsevien vesistöjen rannoilla emätilatarkastelun, luonto- ja maisemaselvityksen sekä muiden tarpeellisten selvitysten pohjalta.

Suunnitteluun ei sisälly sisämaan alueet eikä voimassa olevien ranta-asemakaavojen alueet.

Huom!

Erillinen tiedote osayleiskaavaehdotuksen nähtävillä pitämisestä lähetetään jatkossa kirjepostina vain Joensuun ulkopuolella asuville maanomistajille, ei kaupungin alueella asuville maanomistajille.

Joensuun kaupungin alueella asuvien tulee seurata aktiivisesti Joensuun kaupungin kuulutuksia.

Kaava-alueen rakennetun kulttuuriympäristön arvot on selvitetty kesän 2021 aikana. Tähän kuului mm. tutustuminen alueen vanhaan rakennuskantaan maastokäyntien muodossa.

Yhdyshenkilö

Patrik Hämäläinen
maankäytön suunnittelija
050 349 4920
patrik.hamalainen@joensuu.fi

YHTEYSTIEDOT

Mahdolliset kaavaa koskevat mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa osoitteeseen:

kirjaamo@joensuu.fi

tai

Kaupunkirakennepalvelut
Kaavoitus
Muuntamontie 5
80100 Joensuu

Sivu arviointi ja palaute