Sisältöjulkaisija

lainvoimainen
Kiihtelysvaaran rantaosayleiskaava
1
2
3
Kiihtelysvaaran rantaosayleiskaavalla ratkaistaan rantarakentamismahdollisuudet Palojärven, Keskijärven, Löytöjärven, Ylisen, Kannellammen, Saarilammen, Vehkalammen ja muiden kaava-alueella sijaitsevien vesistöjen rannoilla emätilatarkastelun, luonto- ja maisemaselvityksen sekä muiden tarpeellisten selvitysten pohjalta.

Suunnitteluun ei sisälly sisämaan alueet eikä voimassa olevien ranta-asemakaavojen alueet.

Kaupunkirakennelautakunta asetti kaavaehdotuksen nähtäville, päätös 01.02.2022 § 16

 

Käsittelyvaiheet ja päätökset

Kaavaehdotukseen on tehty nähtävillä olon jälkeen muutoksia. Muutokset eivät ole vaikutuksiltaan olennaisia, joten muutettua kaavaehdotusta ei ole tarve asettaa uudelleen nähtäville. Muutettu kaavaehdotus on päätöksen liitteenä.

  • Kaupunkirakennelautakunta 31.1.2023 § 14, päätös
  • Kaupunginhallitus 13.2.2023 § 49, päätös
  • Kaupunginvaltuusto 27.2.2023 § 12, päätös
  • Lainvoima 12.4.2023

 

Yhdyshenkilö

Patrik Hämäläinen
maankäytön suunnittelija
050 349 4920
patrik.hamalainen@joensuu.fi

YHTEYSTIEDOT

Mahdolliset kaavaa koskevat mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa osoitteeseen:

kirjaamo@joensuu.fi

tai

Kaupunkirakennepalvelut
Kaavoitus
Muuntamontie 5
80100 Joensuu

Sivu arviointi ja palaute